9.1 Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je besluit om deze overeenkomst te herroepen. Onze contactinformatie vind je hieronder. Je kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Je kunt ook het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring op onze website elektronisch invullen en indienen.

Indien je van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij je onverwijld op een duurzame drager (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat je de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.2 Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, zullen wij alle van jou ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit je keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van je beslissing om dit contract te herroepen, aan je terugbetalen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren via hetzelfde betaalmiddel als je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zijn er geen kosten verbonden aan een dergelijke terugbetaling.

Je dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop je ons meedeelt de overeenkomst te herroepen, aan ons of aan een door ons gemachtigd persoon, terug te zenden of te overhandigen. De termijn is gehaald indien je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij kunnen wachten met de terugbetaling totdat wij de goederen retour hebben ontvangen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet.

Je zult de directe kosten van het terugzenden van de goederen moeten dragen.

Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van ander gebruik dan die welke nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Er zijn enkele wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht, en sommige artikelen kunnen daarom niet worden geretourneerd of geruild.  Wij zullen je laten weten of dit in jouw specifieke geval van toepassing is.